منطق فازی و هوش مصنوعی

این درس را در ترم دوم 90-89 با دکتر  محمد ابراهیم شیری داشتم.کتابی که ایشان معرفی کردند هوش مصنوعی راسل بود که دکتر سعید راحتی آن را ترجمه کرده بود.

امتحان شامل 4 سوال بود.

کلاس این درس دیر شروع شد و در طول ترم فقط شش جلسه تشکیل شد ولی در یک روز صبح تا ظهر کلاس جبرانی الکترونیکی برای رفع تکلیف! برگزار شد.امتحان هم در 15/5/90 برگزار شد.

فایل مربوط به این درس را از اینجا دانلود نمایید.

+ نوشته شده توسط امیرحسین کافی در شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 22:4 |